ვალუტის კურსი ჩვენთან

ვალუტა ყიდვა გაყიდვა
USD 2.88 2.93
EUR 3.19 3.254
EUR 0.0001 0.0001
RUB 0.0001 0.0001
GBP 0.0001 0.0001